Přemýšlíte nad koupí klimatizace a nevíte, jakou klimatizaci vybrat? Snad Vám s rozhodováním pomohou následující řádky.

Základní rady a tipy před vlastním výběrem a následnou koupí klimatizace:

1) Výpočet chladícího výkonu klimatizace

Při výběru klimatizace je nutné zvážit dané možnosti klimatizované místnosti. Je třeba vypočítat tepelný výkon místnosti a následně vhodně navrhnout klimatizaci. Je důležité, abychom jednotku, kterou společně vybereme, správě dimenzovali, aby měla správný výkon vzhledem k prostoru, který je třeba chladit. Pokud by byla klimatizace poddimenzována (bude-li výkon příliš malý), klimatizace poběží nepřetržitě nebo bude častěji zapínat a vypínat a prostor se náležitě nevychladí. To má za následek vysokou spotřebu elektrické energie, nízkou efektivnost a rychlé opotřebování kompresoru a jiných důležitých částí.

2) Zvážení stavebních úprav

Jelikož klimatizace na jedné straně ochlazuje prostor a na druhé straně vždy potřebuje odvést teplý vzduch ven, který se odvádí propojením pomocí venkovní jednotky nebo (v případě mobilní klimatizace) pomocí hadice, proto je třeba zvážit nutnost menších stavebních úprav. Je nutné vyvrtat otvor pro propojovací potrubí a propojovací kabely, které se napojí na vnější jednotku. Ta se instaluje do vnějšího prostředí, např. na fasádu, střechu domu, balkón, atd. Dále je třeba počítat se zavěšením vnitřní jednotky na stěnu místnosti a s odvodem kondenzátu u vnitřní jednotky, který se nejčastěji odvádí samospádem. V obzvlášť nepřístupných prostorech se instaluje čerpadlo pro odvod kondenzátu. Silový přívod bývá u jednoduchých splitových klimatizací napojen do vnitřní jednotky (často je zde flexo-šňůra pro připojení do zásuvky), u složitějších systému je přívod veden do vnější jednotky.

3) Jak často se klimatizace bude používat

Velice praktická je funkce časovače, která usnadní proces klimatizování. Proto je dobré zvážit, jak často bude klimatizace v provozu (jen v pracovní době, po celý den, atd.). Pomocí časovače je možno nastavit spuštění jednotky na určitou hodinu (např. na 8:00, když přicházím do kanceláře 8:30h, abych už měl vychlazeno) nebo nastavit, za jak dlouho se má jednotka sama vypnout (např. jdu spát, tak si nastavím, že se klimatizace vypne za 1 hodinu). Jsou klimatizace, které mají týdenní časovač nebo pouze denní.

Další obecné rady a tipy:

  • Dodatečné zřizování klimatizace přináší vždy zásahy do interiéru. Proto je lepší myslet dopředu a zahrnout toto zařízení do projektu stavby či rekonstrukce, alespoň v podobě stavební připravenosti (je možno, dle požadavků zákazníka, realizovat zakázku, kdy se nejprve připraví rozvody propojovacího potrubí a samotná instalace jednotek proběhne až s delším časovým odstupem).
  • Pro větší prostory je vhodné instalovat více klimatizačních jednotek, neboť platí, že více jednotek rovná se více zdrojů chlazení, větší obměna vzduchu a rychlejší ochlazení. Z hlediska zajištění maximálního pohodlí v daném prostoru, šetrnosti a efektivity je lepší koupit více jednotek s menším výkonem, než jednu s výkonem velkým. V případě, že by došlo k poruše na jedné klimatizaci, tak druhá by byla pořád k dispozici (tato kombinace je zejména vhodná pro serverové místnosti). I když je zde nutno podotknout, že se jedná o variantu o něco dražší.
  • Při výběru klimatizace promyslete optimální vyústění klimatizace ven, neboť při nevhodně zvolené instalaci klimatizace se může do interiéru vracet odváděné teplo či pachy, které by negativně působily na vnitřní klima (např. mobilní jednotka, kde je hadice pro odvod tepla vložena mezi pootevřené okno).
  • Regulaci klimatizačního systému využíváme k nastavení optimálních teplot pro zdraví jedince únosných. Z hygienického hlediska je vhodné, aby rozdíl mezi teplotami - vnější a vnitřní byl mezi 6-8 °C, rozdíl by neměl přesáhnout deseti stupňů.
    Při nákupu si všímejte nejen energetické třídy (levnější jednotky bývají v energetické třídě C, D a dokonce i E), účinnosti a způsobu regulace, ale také hladiny hluku, který jednotka při chodu vydává. Např. pro ložnice lze pořídit klimatizaci s hlučností kolem 20 dB, kterou už (téměř) neuslyšíte.
  • Vždy si přesně zjistěte, co vše daná cenová nabídka obsahuje. Jestli je cena dodávaných jednotek s montáží či bez, co montáž obsahuje a neobsahuje (např. realizaci silového přívodu). Informujte se také na záruční a pozáruční servis.